webinar register page

Webinar banner
Kirken i støpeskjeen: Hva står på spill?
Den norske kirke er i støpeskjeen. Det er lagt frem forslag til helt ny kirkeordning, der prostiet blir kirkens nav, men prosten ikke lenger skal være leder. Biskopen skal ikke lenger være arbeidsgiver. Målet er mer demokrati, mer åpenhet, og kanskje litt mer penger.

Men hvor er det blitt av teologien? Skal prestene være ledere eller medarbeidere under en byråkratisk leder? Vil kirken fragmenteres i regionale enheter? Hvilken ekklesiologi, altså teologisk forståelse av kirken, er det som vil prege morgendagens kirke?

Teologisk fakultet inviterer til foredrag ved tre innledere og deretter åpen diskusjon:
Olav Fykse Tveit, preses i DnK: «Presteembetet og biskopens ledelse i ny kirkeordning»
Aud Tønnessen, dekan TF: «Embete og råd i et historisk perspektiv»
Marius T. Mjaaland, professor TF: «Teologi eller forvaltning? Kritiske innspill til ny kirkeordning»

May 18, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register