webinar register page

Webinarserien Digital legemiddelhåndtering - E-kurve og legemiddelhåndtering
Velkommen til webinar med sykehusfarmasøyt Kristin Slettvåg:
«Legemiddelsamstemming i Helse Vest - Hvordan lykkes med digital legemiddelflyt og samstemming på tvers av kjernejournal, e-kurve og e-resept. Erfaringer, utfordringer og veien videre.»

Slettvåg er rådgiver i innføringsprosjekt for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering i Helse Vest. Hun har lang erfaring fra rådgivning i sykehus og videreutdanning innen klinisk farmasi fra Robert Gordon University.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via QA-knappen.

Opptak av 10 tidligere webinarer kan ses på:
https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Følg våre nyheter og meld deg gjerne inn i vårt «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering» https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering

Vel møtt!
Thomas Bäckstrøm, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes.
Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt, UiO.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anne Gerd Granås.