webinar register page

Digital lesing
(In)effektiv bruk av digitale enheter i elevenes leseopplæring.

Hvordan påvirker digitaliseringen av klasserommet elevenes leseferdigheter?

Blir elevenes leseforståelse bedre eller svakere når en stadig større andel av lesingen foregår på skjerm?

Hvilke undervisningspraksiser fremmer og hemmer elevenes leseforståelse i en digital lesekontekst?

Mandag 2. november skal vi undersøke disse spørsmålene i vårt webinar om elevers lesing på skjerm.


Ladislao Salmerón
Professor
Department of Developmental and Educational Psychology
University of Valencia, Spain
Hjemmeside: https://www.uv.es/lasalgon/

Øistein Anmarkrud
Professor
Institutt for spesialpedagogikk
Universitetet i Oslo

Tove Frønes
Forsker
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Universitetet i Oslo

Nov 2, 2020 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Øystein Gilje.