webinar register page

Webinar banner
Digitalt foreldreskap Safer Internet Day 2020
Er du interessert i forskning om digitalt foreldreskap? Under dette webinaret inkluderer vi direktesendte bidrag fra og diskusjoner med forskere som jobber med dette temaet både i Norge og internasjonalt, inkludert Professor Sonia Livingstone (LSE, UK), Elisabeth Staksrud, Eiri Elvestad, Kristinn Hegna og Khalid Ezat Azam (UiO, Norge) og Maria-Ann Letnes (NTNU, Norge). Vi legger frem funn fra en rekke forskningsprosjekter om foreldrenes tilnærminger til barns bruk av digitale medier, både før, under og etter koronakrisen. Webinaret skjer på Safer Internet Day, 9.2.2020, mellom 0930 og 1100.

Feb 9, 2021 09:30 AM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Elisabeth Staksrud
Professor @IMK, Universitetet i Oslo
Professor Elisabeth Staksrud forsker på barn, unge og nye medier, trygg bruk og risiko/regulering/rettigheter ved Instituttet for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Professor Staksrud leder også den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humanioria.
Sonia Livingstone
Professor @Department of Media and Communications, The London School of Economics and Political Science
Sonia Livingstone DPhil (Oxon), OBE, FBA, FBPS, FAcSS, FRSA, is a professor in the Department of Media and Communications at the London School of Economics and Political Science. Taking a comparative, critical and contextualised approach, her research examines how the changing conditions of mediation are reshaping everyday practices and possibilities for action. Much of Sonia’s time these days is concerned with Children’s Rights in the Digital Age. Sonia has published 20 books on media audiences, especially children and young people’s risks and opportunities, media literacy and rights in the digital environment, including The Class: Living and Learning in the Digital Age (New York University Press, with Julian Sefton-Green). Her new book is Parenting for a Digital Future: How hopes and fears about technology shape children's lives (Oxford University Press), with Alicia Blum-Ross.
Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis @Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Mari Ann Letnes er førsteamanuensis PhD i pedagogikk og kunst og håndverk. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunstfaglige læreprosesser i skole og i barnehage samt barns bruk av digital teknologi i skapende prosjekter. Hun deltar i ulike europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har bred undervisningserfaring fra grunnskolen, kulturskolen, videregående og lærerutdanning i faget kunst og håndverk, samt undervisning på master for kunstfagdidaktikk. Hun har utgitt artikler, bøker og deltatt som invitert foredragsholder på flere konferanser i Norge og Sverige samt bidratt med paperpresentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser i inn og utland. Hun er for tiden leder av forskergruppen "New Technologies and Educational Design Research Group – NTED" sammen med Fredrik Mørk Røkenes