webinar register page

Høstmøte i Norsk farmasihistorisk selskap - Møt opp på Farmasøytisk institutt (Aud 1) eller delta via Zoom.
Velkommen til årets høstmøte i Norsk farmasihistorisk selskap. Endelig kan vi møtes fysisk igjen! Meld fra om du ønsker å komme til Blindern eller om du ønsker å være med via Zoom. På Blindern serveres kaffe og litt å bite i (egenandel kr.200,- betales via Vipps ved fremmøte).

Hilsen styret
v/ Liv Slettevold

PROGRAM
17:00 – 17:20
Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur.
Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO.

17:30 – 18:00
Funkis & formalin. - Fotoprosjekt om Farmasøytisk institutt
Farmasøyt og journalist Kristin Rosmo

18:00-18:10 Beinstrekk

18:10 – 18:25
«Studentlivet på 80-tallet – studentene blir tatt med på lag»
Adm.dir ved Fürst Medisinsk Laboratorium, Håvard Selby Ebbestad

18:25 – 18:45
«Studentlivet på 70-tallet - Livet utenfor lesesalen og labben»
Tidligere apoteker John Billy Nenningsland

Nov 9, 2022 05:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anne Gerd Granås.