webinar register page

Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget
Det inviteres til digitalt informasjonsmøte om utviklingen for Livsvitenskapsbygget. Målgruppen er ansatte og tilknyttede til Det medisinske fakultet, og andre UiO-ansatte med tilknytning til livsvitenskap.

Viserektor Per Morten Sandset vil orientere om høstens prosesser og utfallet for byggeprosjektet. Det settes av tid til å besvare spørsmål fra deltagerne.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gunnar Dick.