Meeting Register Page

Meeting banner
Sjelesorg på Nett: Sjelesorgsymposiet 2021
Sjelesorgsymposiet arrangeres i samarbeid mellom VID Vitenskapelige Høgskole, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og Det teologiske fakultet UiO. I 2021 er Det teologiske fakultet, UiO vertskap for arrangementet

May 27, 2021 10:00 AM in Oslo

Meeting logo
Loading
* Required information